Cases

Som rådgiver har Harald siden 2012 arbejdet intenst for at demokratisere digitalisering ved at gøre det digitale menneskeligt og trygt.

 

Alfa Laval

Med sit foredrag for ledelsen i den globale koncern Alfa Laval har Harald bidraget til at konkretisere digitalisering og skabe en fælles forståelse internt i organisationen om relevante digitale forretningsmuligheder samt vigtigheden og konkurrencefordelene ved at sætte skub i digitalisering af forretningen. Det har resulteret i udformningen af en digital strategi og en koordineret indsats tværorganisatorisk, med buy-in fra topledelsen.

Skovdal Nordic

Med sin inspiration har Harald fået ledelse og medarbejdere i Skovdal Nordic til at sætte lighedstegn mellem internationalisering & massiv vækststrategi og digitalisering. Både i form af konkretisering af digitalisering i form af procesoptimering og målrettet salg & marketing. Skovdal Nordic har sat turbo på deres digitalisering af forretningen efter at have oplevet de indledende forretningsmæssige resultater.

Novavi

Med sit foredrag for topledelsen og bestyrelsen i Novavi har Harald bidraget til at skabe en fælles forståelse af hvad digitalisering er, hvordan det kan gavne forretningen og hvor smidigt og agilt, der kan skabes forretningsmæssige resultater og ikke mindst arbejdsglæde og stolthed blandt egne medarbejdere og ledelse. Det handler om at få digitalisering ned i øjenhøjde.

Gør som over 500 andre

Tag fat i Harald og hør, hvordan en Tokerød Talk kan være med til at gøre digitalisering menneskeligt, lærerigt og inspirerende.