Digital transformation

Digital transformation, digital modenhed og digitalisering i praksis

Den digitale transformation

Digital Transformation handler mest om mennesker

Det handler om andet og meget mere end teknologi – særligt organisation og kultur fylder en væsentlig del i transformationen. Derfor skal vi til enhver tid arbejde for at menneskeliggøre den digitale transformation. Gøre det trygt, forståeligt og dermed håndgribeligt og anvendeligt. Mennesker FØR teknologi. Kulturen er en vital forudsætning for at lykkes med den digitale omstilling.

Digital transformation og digitalisering er alting og ingenting – det er så bredt favnende og kan virke temmelig abstrakt for mange. Harald Tokerød har fokus på at sætte abstrakte begreber ind i dagligdagssituationer og tale om digital modenhed og digital transformation så alle kan være med.

Det kræver forståelse for den organisatoriske opbygning i en virksomhed og viden om kompleksiteterne, der er forbundet med en digital transformation. Enhver virksomhed er unik og en digital transformation skal tilpasses den enkelte organisation for at det bliver en succes.

Vi kan også godt slukke som Imran Rashid taler om eller gå glip af, som Svend Brinkmann skriver. Kan vi. Skal vi. Vil vi? At gøre det digitale menneskeligt kræver at tage stilling. Det kan være svært at tage stilling til noget vi mangler viden om. Derfor skal vi finde ud af, hvilke muligheder digitaliseringen giver os, så vi slukker, går glip af og slipper usikkerheden. Vi skal skabe TILLID til at kunne, skulle og ville slukke, – fordi vi har fået styr på de digitale muligheder, der giver mening for os hver især. Vi har sorteret i og valgt de digitale muligheder, der hjælper os til at gøre det.

Digitalisering i praksis

Digitaliseringen har haft flere vidtrækkende konsekvenser end vi nogensinde har forestillet os. Det er der ikke så meget nyt i – vel? Overvej det lige – I dag bruger vi mobiltelefoner til at gøre vores hverdag lettere. Som privatperson eller virksomhed, vælger vi de apps og tjenester, der giver mening og læring hos hver især. Vi har taget digitaliseringen til os!

Vi har i virksomhederne investeret i store og dyre løsninger, udviklet til at gøre kedelige og uproduktive processer lettere og billigere. Der er brugt oceaner af timer og kroner på at simplificere komplekse problemstillinger. Alt sammen for at effektivisere og måle KPI’er i næsten alt, hvad vi gør.

Det var meningen, at det skulle gå helt uden bekymringer og tvivl. Er det det? Nej, vel.

Et eller andet sted har vi svært ved det.

Det er lidt som at havne i limbo. Teknologien er med til at diktere, hvordan vi bruger vores tid og energi. Det kan vi ikke komme uden om. Udmattet af at finde ud af, hvad systemerne kan bruges til og hvordan de bedst udnyttes, er vi blevet udfordret på, hvilke løsninger, som giver bedst mening, for at vi kan innovere og drive tingene fremad på den mest givende måde. Som almindeligt menneske gør vi det, så vi følger med udviklingen. Som virksomhed gør vi det i den målrettede jagt på KPI’ere og for den gode og problemløsende udvikling.

Er det så underligt, at vi oplever virksomheder, der ikke kan følge med, medarbejdere, der er udmattede af forandringsprocesser eller virksomheder, der helt enkelte forsvinder, fordi de ikke kan håndtere problemstillingerne? Forstår I hvad jeg mener?

Det er tid til at vi forstår, forandrer og forbinder digitaliserings løse ender.

Gør som 500+ andre har gjort det, tag fat i Harald og hør, hvordan en Tokerød Talk kan være med til at gøre digitalisering menneskeligt, lærerigt og inspirerende.