Din sidste undskyldning for ikke at udøve digitalt lederskab er væk

Harvard Business Review har netop offentliggjort en undersøgelse om CEOs brug af sociale medier.

At have en social tilstedeværelse giver CEOs en bedre position til at dele sine fortællinger og blive forbundet med et større publikum / målgruppe.

Ifølge HBR er det blevet endnu vigtigere at fortælle virksomhedens historie igennem transparens og dialog. Research (WeberShandwick) har vist at ledere med en social CEO konstaterer at deres CEOs sociale tilstedeværelse inspirerer dem (52%), teknologisk foran (46%), og stolte (41%). Sociability viser at en leder er lyttende, åben for gensidig dialog med sine interessenter og fortrolig med forandringer. At have en social CEO giver også positiv effekt på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Definition af hvornår CEOs er sociale:
CEOs anses for værende “sociale” hvis han/hun opfylder minimum et af følgende:  har en offenlig og verificeret social profil på Facebook, Twitter, LinkedIn, Weibo, eller er engageret igennem firmaets website gennem beskeder, billeder, video – eller indgår i en video på virksomhedens YouTube kanal – eller som forfatter på en ekstern blog.

Interessante facts: 

CEO “sociability” er mere end fordoblet siden 2010 hvor kun 36% af CEOs var sociale.

Corporate website er top destinationen for CEO kommunikation
68% af CEOs har en synlig tilstedeværelse på corporate websites udover deres navn og bio (hvilket understøtter tendensen om at virksomheder er igang med at blive publishers)

Corporate video er hastigt ved at blive new normal for CEOs
CEOs der optræder i video (på corporate website eller youtube kanalen) er steget fra 18% i 2010 til 54% i dag. CEOs er begyndt at indse den emotionelle effekt i video.

LinkedIn var det mest populære sociale netværk for topledere i 2014
Antallet af CEOs der benytter Linkedin er steget markant siden 2010 gået fra 4% til 22% og indikerer samtidig den stigende vigtighed af social connectedness.
LinkedIn giver CEOs en mulighed for at styrke deres thought leadership, tiltrække talent, og være influenter indenfor deres branche.

Newcomer CEOs er hurtigere til at tage social til sig
Nye CEOs (in office i mindre end tre år) er lige så sociale som CEOs med mere anciennitet og dermed hurtigere til at tage sociale medier til sig.

Hvordan ser det ud for danske erhvervsledere?
Tilbage i 2013 konstaterede Mandag Morgen:

Lederne magter ikke digitalt lederskab

Enhver indsats starter med et klart formal, så det er nærliggende at stille spørgsmålet – hvorfor skal vi overhovedet digitalisere? Den problemstilling tog Mandag Morgen også fat i, i samme artikel:

Digitalt snæversyn hos topledere og politikere kan koste Danmark vækst og konkurrencefordele. De mangler forståelse for, hvordan de digitale muligheder udnyttes bedst muligt. Efter flere år som global frontløber sakker Danmark bagud i det digitale kapløb. Eksperter efterlyser større ambitioner – og handling. Ledernes tøven udfordrer en ellers veletableret grundfortælling om Danmark som global frontløber inden for it og digitalisering.”

En artikel i business.dk i fredags præsenterer dugfriske tal på området og konkluderer fortsat at danske ledere tøver overfor sociale medier.

Sociale medier er langt fra en integreret del kommunikationen i danske virksomheder. En særlig social media-del af dette års Imageanalyse viser, at vanetænkning og manglende indsigt hos ledelsen er blandt.

Aktuel status på danske virksomheder og -lederes forhold til sociale medier:

  • 34% har ingen privat profil på Facebook.
  • 75% har ingen privat profil på Twitter.
  • 46% har ingen virksomhedsprofil på Facebook.
  • 81% har ingen virksomhedsprofil på Twitter.
  • 86 % erhvervsledere har privat profil på LinkedIn
  • 54 % har virksomhedsprofil på LinkedIn.

Derudover frygter én ud af hver fjerde erhvervsleder at blive ramt af negative reaktioner på sociale medier.

46% af erhvervslederne mener, at vanetænkning og eksisterende måder at drive marketing og kommunikation på er blandt de største strategiske udfordringer i forhold til at skulle agere i et åbent digitalt marked. Her kunne jeg godt fristes til at efterspørge mere mod hos danske erhvervsledere – for det er jo dem der kan igangsætte nye tiltag, der netop bryder med vanetænkning og sådan-har-vi-altid-gjort-tilgangen.

39% mener, at lille indsigt i hvad der reelt giver værdi på bundlinjen, er blandt de største strategiske udfordringer i forhold til at skulle agere i et åbent digitalt marked. Her vil jeg blot sige: dem som ikke forsøger, opnår jo heller ikke indsigt. Vær ikke bange for en trail & error tilgang indenfor nogle overordnede rammer og målsætninger.

I den forgangne uge havde Dansk Erhverv sat digitalisering på dagsordenen som overordnet tema til Årsdag 2015 under overskriften New Rules for Business. Jeg får lyst til at citere Jan Futtrup Kjærs (stifter af Networked Business Initiative, NBI) statement, som jeg vurderer rammer plet ift. ovenstående:

Når det ikke længere er en udfordring er det ikke længere en unik mulighed!

Så nok er det svært at digitalisere forretningen og gå forrest som leder, men med mulighed for at høste konkurrencemæssige fordele, skabe vækst, opnå øget produktivitet, tiltrække talent, fastholde medarbejdere, styrke sit brand og forbedre omsætning og indtjening så er der vel værd at tage udfordringen op?

MIT har påvist at de virksomheder der formår at mestre digitaliseringen af forretningen, bliver 26% mere profitable end konkurrenterne branchen.

God jagt efter de 26% øget profit!

 

Kilder: 

Harvard Business Review: https://hbr.org/2015/05/what-ceos-have-learned-about-social-media

Mandag morgen: Lederne magter ikke digitalt lederskab https://www.mm.dk/lederne-magter-digitalt-lederskab

WeberShandwick: https://www.webershandwick.com/uploads/news/files/Social-CEO-Study.pdf

Business.dk: http://www.business.dk/business-magasin/erhvervslederne-toever-over-for-sociale-medier

MIT: https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/The_Digital_Advantage__How_Digital_Leaders_Outperform_their_Peers_in_Every_Industry.pdf