Organisering der understøtter det meningsfulde og ultimativt fleksible

Længe har jeg gjort mig en masse tanker, overvejelser, forsøg i praksis, revideret, researchet omkring mulighederne og vendt det med en række af mine gode tætte sparringspartnere, om hvilken form der er den rette for en organisation, der lader sig inspirere af Unboss principperne, the Golden Circle tilgangen og ikke mindst Holocracy tænkningen. Samtidig med at vi praktiserer open-source vidensdeling og høj grad af brugerinvolvering og samskabelse i vores koncept- og forretningsudvikling med en stor respekt for hvor enorm dynamisk og transparent verden er blevet og hvor hurtigt vi skal tilpasse os – særligt i vores rolle hvor vi skal være med pænt fremme, eftersom vi lever af at rådgive og lære vores kunder og samarbejdspartnere om netop den nyeste udvikling indenfor digitalisering og de relevante forretningsmæssige muligheder, der ligger heri.

Da jeg i sin tid læste unboss bogen (for vel nok 4 år siden) satte den ord på meget af den tilgang til ledelse og forretning som jeg tror på og efterlever. Grundlæggende en langt mere tillidsbaseret tilgang til ens egen organisation, kunder og samarbejdspartnere – fremfor den noget mere kontrol-centrerede tilgang jeg har oplevet i de fleste organisationer jeg selv tidligere har været en del af. Da jeg efterfølgende stiftede bekendtskab med Holocracy tænkningen, læste bogen og havde nogle interessante og og inspirerende samtaler med henholdsvis Magnus Christensson, partner i SocialSquare (nu Reload) og Jesper Refning, adm. partner i Daxiomatic, som begge har imlementeret en række af holocracy principperne i deres organisationer. Kombinationen af unboss og holocracy finder jeg ganske interessant. Uden endnu selv at have defineret og formaliseret det i praksis.

Senest har jeg hentet inspiration i bøgerne Reinventing organisations af Frederick Laloux og the Open Organisation af Jim Whitehurst. I forordet i sidstnævnte, beskrevet af en af mine helt store teoretiske inspirationskilder, Gary Hamel, rammer det noget helt centralt for mig og den tilgang jeg ser fremtiden ligge i. Lad mig fremhæve de for mig mest rammende parametre fra Gary Hamels forord om the Open Organisation:

 • “Why” will matter more than “what”
  contribution will matter more than credentials
 • every idea will compete on equal footing
 • ressources will be allocated with market-like mechanisms
 • structure will emerge only where it creates value and disappear everywhere else
 • strategy making will be a dynamic, companywide conversation
 • control will be achieved through transparency and peer feedback
 • organisational boundaries will be porous
 • everyone will think like a business owner, and be just as accountable
 • commitments will be voluntary

Disse parametre, hver og en, stemmer helt og aldeles overens med min overbevisning af hvad en moderne organisationsstruktur skal understøtte anno 2018.

Frederick Lalou beskriver i Reinventing Organisations formen på en organsition som skal skifte fra at være en maskine til at være en organisme.

 • At erstatte hierarkier og mange ledelseslag med selvledende grupper
 • At se og møde mennesker som det hele menneske de er
 • At lede organisationer som vi de levende organismer, vi lytter ind i

Jeg ser min organisation som en muskel, der kan trænes og tilpasse sig situationen og dens kontekst.

Vi tror ikke på Foie Gras modellen

Vi laver aldrig nogensinde kold kanvas salg (og har aldrig nogensinde gjort det) og faktisk tager vi aldrig selv den indledende kontakt for et samarbejde. Vi tror mere på pull tilgangen og derfor deler vi så vidt muligt en masse inspiration og deler generøst ud af vores viden, som gør vores kunder i stand til at vurdere om eller hvornår det skal kontakte os, og det er når de selv erkender og mener at det er den rette timing for et samarbejde med os omkring digitalisering.

Definitionen af den rette organisationsform?

Jeg har på det seneste forsøgt ihærdigt at definere formålet for vores arbejde og fokusområder som bagggrund for at definere den helt rette organisationsform og struktur på Tokerød Plus.

Vores Formål
Vi er sat i verden for at demokratisere digitalisering og gøre digitalisering menneskeligt (trygt og sjovt). Vores mission er at gøre digitalisering folkeligt. Vi er et oplysende og uddannende organ. Vi vil bidrage til at skabe øget vækst, arbejdsglæde, motivation og vi skal have det sjovt undervejs. Hvor det digitale er en naturlig og integreret præmis.

Vi vil bidrage til at skabe lærende og legende organisationer. Der tør at fejle. Og lære af det.

Digitaliseringen er så stort og bredt et felt, at jeg ingenlunde selv kan udforske det, og blandt andet derfor har jeg skabt en tænketank, hvor vi tillader samtalen med al dens kompleksitet og uenigheder for hver især at blive klogere på det.

Hvordan skal vi organisere os? 

Vi skal være en lille, smidig, hurtigtomstillende organisation, for at imødekomme vores kunder ønsker og behov.

Jeg har fulgt nysgerrigt med i Louise Orbesens fornemme og inspirerende udvikling med Leading Humans som nu er ved at forme sig formelt og organisatorisk i en fire-trins-konstellation med LH Institute som kernen (det kan du læse mere om ovre på http://leading-humans.com/). Min gode sparringspartner Jesper Rønnow har også peget mig i retning af Rikke Ulk og den nye version og organisering af Antroprologerne, som et projekt- og netværksbaseret selskab. (Det kan du læse mere om her)

Jeg overvejer selv et såkaldt “Projektorganiseret sekretariat” hvor det lille sekretariat rådgiver og faciliterer og sørger for at de rette kompetencer bliver bragt i spil, rettidigt og til det rette budget for kunden.

Jeg ser det organisatorisk som en muskel der kan være både lille til tider og stor til andre tider. Samme mekanisme som med brugen af et #hashtag, som jo er 100% brugerdrevet.

Variabel prissætning med respekt for kundens situation – vi har ikke noget one-size-fits-all produkt, for den kasse passer alle ikke ned i alligevel.

Vi har et mindre kerneteam og kan sætte teamet skræddersyet fra projekt til projekt, med de samarbejdspartnere vi har gensidig tillid med, så det har størst mulig relevans og impact med de relevante kompetencer til projektet og dets delopgaver.

For at demokratisere digitalisering, skal vi forstå det fuldt ud

I Tænketank+ udforsker vi digitaliseringens mange facetter med særligt fokus på ledelse, forretningsudvikling og innovation. Her har jeg samlet nogle meget stærke kapaciteter indenfor vidt forskellige brancher og faglige discipliner (på tværs af landet i hhv Odense, København og Aarhus) – alle af dem med en fælles interesse i og nysgerrighed på det store opbrud der er igang, qua den digitaliserede verden, og de konsekvenser det har på vores samfund, på organisation og ledelse og ikke mindst vores alles hverdag.

Det hele forankres i en Innovation Hub

Nu er jeg igang med at sætte formen på vores Innovation Hub som jeg har et ønske om at lade indgå som en integreret del af vores organisationsstruktur. Der opstår nye kreative og forretningsmæssige koncepter på tværs af corporates, startups, uddannelsesinstitutioner og forskere. En del af det jeg allerede har praktiseret med udviklingen af vores arbejdsfællesskab Coworking Plus. Jeg vil nu trække videre på disse erfaringer og skabe innovation på en endnu større klinge. Innovation Hub skal være samlingspunktet og katalysatoren – som en neutral platform hvor også konkurrenter kan mødes – for forretningsudvikling der skaber både nye produkter, koncepter og supplerer eksisterende forretning. Måske det skal være et decideret Service Innovation lab, med inspiration fra www.SI-labs.de i Berlin som er helt fremme på denne front.

Metoden bliver med afsæt i Design Thinking principperne (check den korte video her: https://youtu.be/qyoZTUGzdGY) og med design sprints som konkret værktøj i processen med kunderne. Kombineret med Holocracy principperne (og dermed selvledende grupper). Det fine ved Design Thinking er fokus på det menneskelige, dernæst det forretningsmæssige og  til sidst teknologien. Vi har gennem længere tid og gennem en række kundeprojekter benyttet Double Diamond modellen, som sikrer at alle stakeholders kan deltage i design-processer på tværs af faglige uddannelser og discipliner. Netop det tværorganisatoriske er en af mine centrale fokuspunkter.

Processen er i fuld gang – med at skabe det i praksis, mens formen defineres og holdet af aktører sættes. Det involverer både kollegaer, konsulenter, samarbejdspartnere, sponsorer og investorer.

 

(Resten af indlægget færdiggøres i takt med min egen afklaring, på baggrund af den dialog og de samtaler de kommer dage medfører. Inden jeg gør det færdigt, vil jeg nemlig gerne have dit input, som kan være med til at forme mine tanker og afklaringer).